İstediğiniz kişilerin ad, soyad, TC kimlik numarası ve doğum yılı verilerini isteyerek gerçek vatandaşlık kaydı bulunup bulunmadığını ücretsiz ve sınırsız sorgulayabilirsiniz.

Bu web serviste veriler T.C. Nufüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web servisi kullanılarak sonuçları göstermektedir.  

İlgilenenler için orijinal veri kaynağı;

Web servise bağlanmak için herhangi bir token, lisans koduna ihtiyaç yoktur. Sınırsız ve tamamen ücretsiz şekilde bağlantı kurabilirsiniz.

Web servis kullanım dokümanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız..